Rozloučení s Jarem Křivohlavým

Se zármutkem a s vděčností za život zaměřený na lásku k Bohu a bližním
oznamujeme, že dne 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 90 let zemřel námi milovaný
Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Jako psycholog i jako přítel byl pro mnohé pomocí, pro jiné radostí, pro další oporou.

Rozloučení se koná v evangelickém kostele u Salvátora,
Praha 1, Salvátorská 1 v sobotu 3. 1. 2015 ve 14.00 hod.

Autobibliografie knih

 

Vážení přátelé, je podzim – doba vinobraní. I já prožívám podzim svého života. Blíží se mi hranice 90 let a 63let manželského a rodinného života. A tak se ohlížím za svým životem – co by se dalo v něm najít jako dobré víno. To, co jsem v jednom vinohradě sebral, dávám s pokorou zde na vědomí. S pozdravem a přáním radosti Jaro Křivohlavý.

 

Psychologie pocitů štěstí a spokojenosti

 

Psychologie pocitů štěstí

Překlady a další vydání knih Jaro Křivohlavého

Překlady knih J.Křivohlavého do italštiny:

 

La Sagessa. La scienza del ben vivere.

„Co mám dělat, abych svůj život nepromarnil?“

Kázání na téma „Co mám dělat, abych měl život věčný?“

 

 

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Praha. Nakladatelství Grada Publishing. 2012. ISBN 978-80-247-2

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

Syndikovat obsah