Autobibliografie knih Jaro Křivohlavého

Seznam veškerých vydaných knižních publikací.

 

Autobibliografie knih Jaro Křivohlavého 2000 - 2011

 

2011  Slova potěšení a povzbuzení. Z bible vybral a uspořádal Jaro Křivohlavý. Praha, Česká biblická společnost, Praha ISBN 978-80-87287-39-2

 

2011  Rozprávaj- počúvám. Bratislava. Karmelitánské nakladatel´stvo.   ISBN 978- 80- 89231-79-9  Slovenský překlad publikace Povídej-naslouchám (2010)

 

2011  La Sagezza. La scienza del ben vivere. Roma. Cita Nuova Editrice Via degli Scipioni. ISBN 978-88-215-7017-9. Italský překlad publikace O moudrosti s Jaro Křivohlavým (2009).

 

2011   Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají. Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

2010  Překlad Jaro Křivohlavého norského originálu: Asbjoern O.Faleide, Lilleba B. Lian, Eylof K. Faleide: Vliv psychiky na zdraví. Soudobá psychosomatika. Praha. Grada Publishing.ISBN 978-80-247-2864-3

 

2010  Povídej-naslouchám. Druhé přepracované vydání. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. ISN 978-80-7195-405-7

 

2010  Mít pro co žít. Druhé přepracované vydání. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. ISBN 978-80-7195-404-0 (brož.)

 

2010  Mať pre co žiť. Bratislava. Karmelitánské nakladatel´stvo. Slovenský překlad publikace Mít po co žít (2010).ISBN  978-80- 89231-23-2

 

2010  -  Sestra a stres. Praha.Grada Publishing.

 

2009  Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha, Grada Publishing. – spolu s Markem Preissem. ISBN  978-80- 247-2738-7

 

2008 Sposarsi, e poi? 40 consigli per un matrimonio perfecto. Roma. Cita Nuova Editrice Via degli Scipioni.  ISBN 978-88-311-7342-1 Italský překlad publikace O šťastném manželství. 2005.

 

2008  Dvě lásky. Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. SSBN 978-80-7195-153-7 (váz.).

 

2009 –  Psychologie moudrosti a kvality života. Praha.Grada Publishing.

 

2009 -  O moudrosti s Jaro Křivohlavým, Kostelní Vydří.Karmelitánské nakladatelství.

 

2008 –  Sposarsi e poi? 40 consigli per un matrimonio perfetto. Roma.Citta Nuova.  (překlad knihy O šťastném manželství z r. 2005).

 

2007 –  Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Praha. Grada Avicenum.

 

2007 –  O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Praha. Karmelitánské nakladatelství.

 

2006 –  Psychologie smysluplnosti existence. Grada Avicenum. Praha,

 

2005 –  O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým. Praha. Karmelitánské nakladatelství, Praha.

 

2004 -  Pozitivní psychologie. Naděje, radost a odpouštění. Praha. Portál.

 

2004 -  O odpouštění s Jaro Křivohlavým, Praha. Karmelitánské nakladatelství.

 

2004 -  Jak přežít vztek, zlost a agresi. Praha.Grada Avicenum.

2004 -  Duševní hygiena zdravotní sestry (spolu s Jaroslavou Pečenkovou). Praha. Grada Avicenum.

 2003  -  Jak zvládat depresi (druhé rozšířené vydání).Praha.  Grada Avicenum.

 

2002 –  Psychologie nemoci. Praha. Grada Publishing..

 

2002 –  Konflikty mezi lidmi (2. přepracované vydání). Praha. Portál.

 

2001 -   Psychologie zdraví. Praha. Portál.

 

2000 -   Pastorální péče. Praha. Oliva.

 

 

1998 - Jak neztratit nadšení (O vyhoření - burn-out). Grada Publishing, Praha.

1997 - Jak zvládat depresi. Grada Publishing, Praha.

1995 – Poslední úsek cesty (spolu s S. Kaczmarczykem). Návrat domů, Praha.

1995 - Tajemství úspěšného jednání. Grada Publishing. Praha.

1995 - Rozhovor lékaře s pacientem. IDVPZ, Brno.

1994 - Mít pro co žít. Návrat domů. Praha.

1994 - Jak zvládat stres. Grada Avicenum, Praha.

1993 - Povídej - naslouchám. Návrat domů, Praha. (Vyšlo též litevsky: Kalék – aš klausausi. Leidikia J o n a, Šiauliai, 1996).

1992 – Bolest – její diagnostika a psychoterapie ILF, Praha.

1991 - Křesťanská péče o nemocné. Návrat domů, Praha.

1989 - Sociální a pedagogická komunikace ve škole (spolu s J. Marešem), SPN, Praha.

1989 - Vážně nemocný mezi námi. Avicenum, Praha.

1988 - Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha.

1988 - Neverbální komunikace, SPN, Praha.

1988 - Rozhovor lékaře pacientem, (2. vyd v r. 1995), ILF, Praha.

1985 - Psychologická rehabilitace zdravotně postižených. Avicenum, Praha.

1977 – Já a ty – o zdravých vztazích mezi lidmi. (2.vydání 1988). Avicenum, Praha.

1974 - Zwischenmenschliche Konflikte und experimentelle Spiele. Hans Huber Ver., Bern.

1973 - Konflikty mezi lidmi. Avicenum, Praha.

1971 – Metodika experimentálních her. SPN. Praha.

1970 -  Člověk a stroj. Práce, Praha.

1964 – Psychologie a hygiena práce (spolu s MUDr. Branko Krýžem). SPN, Praha.(vyšlo též maďarsky: Pszichológia és higiénia. ideiglenes tananyag az ipariskolák számára. Slov. Ped. Nakl. Bratislava1966). - . -