Emil Komárik: Rozprava o Adamovi

 

Jsou knihy, které jsou psány v průběhu cesty životem. Setkáme se s určitým problémem, řešíme ho a výsledky publikujeme. A pak jsou knihy, které zrají celý život. Kapku po kapce člověk sbírá a skladuje vše s nadějí, že jednou přijde čas a to, co bylo takto nashromážděné,  se jako celoživotní bilance a jádro poznané moudrosti objeví v jedné knize. Komárkova kniha je tohoto druhého druhu.

 

Celá práce je jako „převyprávění příběhu lidského dramatu“ vyzrálou celoživotní „filozofií“ (v anglickém slova smyslu). Je  uvedena volnější formou, která je pro toto sdělení vhodnější nežli rigorózní forma vědeckých pojednání. Blíží se to tak filosofickým traktátům v tom nejlepším slova smyslu.

 

Knihu jsem si přečetl jedním dechem. Vše muselo stranou. Nyní jsem na konci. Je tam toho ale tolik, že jsem si udělal 4 stránky poznámek a odkazů k tomu, co si chci „promeditovat“ – jako pro mne osobní obohacení tím, co tato kniha přináší.

 

Líbí se mi ten důraz na osobnost jako vlastní jádro bytí propojené s pojetím skupiny a kultury.

Nemusím skrývat, že jsem zvídavě hltal každou zmínku o tom, co člověka přesahuje. Co by taky člověka mohlo zajímat víc? Mám radost, že se podařilo vyjádřit celou tuto složitou strukturu pomocí aparátu teorie systémů tak, že tam organicky patří i ultimátní prostředí, nejvyšší hegemon a koncept transcendentního aktéra.

 

Zvláštní radost mi udělalo domýšlení celé „systematické antropologie“ do pedagogické oblasti. Jsem s autorem zajedno ve dvou věcech: za prvé v tom, že výchova je věcí každého člověka – stejně jako psychologie a víra  (při vší úctě k odborníkům). Za druhé v tom, že nastolením dominantního cíle “naprosté svobody bez odpovědnosti“ v životě vládne strašný zmatek.

 

Jedním dechem bych rád řekl: “Děkuji za tuto knihu – za to, že se narodila a máme ji na dosah ruky“. Zároveň bych rád řekl „gratuluji“. Kniha se mi moc líbí a jsem rád, že byla napsána.Velice si vážím toho, že jsem ji jako jeden  z prvních mohl číst.

 

Vyšlo jako předmluva Komáríkovy knihy                                         Jaro Křivohlavý