Jiřina Kubíková: Živá je řeč Boží Vyd. Církev československá husitská, Praha 2007. 263 stran.

 

Byla to řeč obrazná, kterou Pán Ježíš Kristus mluvil s prostými lidmi – a ti mu rozuměli. Platilo to tenkrát, když zde byl, a o řeči obrazné to platí dodnes. I dnes lidem „mluví“ příklad ze života. A mluví často daleko srozumitelněji nežli všelijaké logické argumenty.

 

O tuto řeč životních příkladů zásahu víry do života se  autorka zajímala od dob svého mládí. Pečlivě si 60 let vypisovala z přerůzných knih, článků a pojednání příklady, kde  bylo znát „zásah víry“ do života. V recenzované knize je výsledek. Jak vypadá?

 

V knize nazvané podle biblického slova (Žd. 4,12)  „řeč Boží je stále živá“ máme celkem 233 témat – životních příkladů, situací, kde Boží řeč „zasáhla“ a něco změnila v jednání určitého člověka nebo skupiny lidí. Je tam i více nežli 250 příkladů,výroků,dějů a svědectví o Božím promluvení k člověku.

 

Takovéto příklady životních situací nejsou v knize osamocené („holé“). Každý příběh je uveden několika biblickými verši, které se k dané problematice vztahují. Když se např. jedná o vztah člověka k penězům – jak tomu je např. u příběhu č. 81 „Peníze“ -, je v úvodu uveden  Ježíšův výrok  Mt. 6,19 – 21: „Neukládejte si poklady na zemi..“ a  Žd. 13,5 „ Nedejte se vést láskou k penězům…“ Teprve potom následuje krátký příběh z knihy Axela Munthe z Knihy o životě a smrti.

 

Tak ohromné množství příběhů není v knize uvedeno náhodně,právě naopak. Kniha je členěna do pěti velkých skupin: I.Z odkazu církevních otců, II.Z odkazu české reformace,III. Život všední i sváteční, IV.Smrt a věčnost a V.Děje a povídky. Poměrně nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola „život všední a sváteční“ a kapitola s názvem „děje a povídky“.

 

Paní Jiřina Kubíková, emeritní  profesorka a doktorka teologie, je zkušenou autorkou. Vyšlo ji již 20 knih. Jejichž seznam je uveden v závěru knihy. Tato publikační zkušenost je znát i na této knize. Je čtivá, přehledná, drží se věrně bible v celém svém rozsahu (bible je jí základem, východiskem i směrnicí pro výběr příběhů). Vyniká stručností stylu. Nadto je kniha graficky velmi pěkně upravená. Je to kniha „jedna radost“. Ani to není náhodou. Jak se dovídáme byla vydána mimo jiné i díky  paní Mgr. Janě Špakové. Ta na vydání této knihy dala z vlastních zdrojů nemalou finanční částku. I to o autorce a tématu knihy něco říká.

 

Komu je kniha určena? Rád bych řekl: všem křesťanům.V prvé řadě lidem živé víry, kteří v ní najdou mnohé, co je potěší, povzbudí a usměrní. Je určena i těm, s nimiž tito lidé živé křesťanské víry přicházejí do styku. Těm mluví jazykem jim dobře srozumitelným. Nadto v ní uvidí,  jak  často se křesťanská témata objevují v naší i světové literatuře. V neposlední řadě je možno s dobrým svědomím tuto knihu doporučit farářům, jáhnům, kazatelům, katechetům, učitelům v nedělní škole a těm, kteří vedou jak sborové, tak rodinné bohoslužby. Najdou tam daleko více, nežli  si myslí – nejen příklady, ale i povzbuzení a potěšení. Za to patří autorce dík.

 

Jaro Křivohlavý. Recenze vyšla v časopise Evangelický týdeník. 2008