Jitka Suchá.Cvičení paměti pro každý věk. Texty na paměť a logiku, Portál, Praha, 2007

 

Není zvykem psát recenze cvičebnic. Jsou však situace, kdy není možno nepochválit to, co jako cvičebnice vychází a běžné pojetí učebnice daleko přesahuje a to jak svým pojetím, tak svým zpracováním.

 

Tematika paměti a potřeby jejího cvičení se stává stále naléhavějšm úkolem, který stojí nejen před učiteli, ale i před psychology. Přesněji řečeno: nejen před psychology, kteří se zabývají pamětí, ale celou šíří kognitivní psychologie, kde paměť hraje klíčovou roli.

 

Pravdou je, že se v poslední době u nás objevila řada cvičebnic paměti a to jak překladů z cizích jazyků (z francouzštiny, angličtiny, němčiny), tak domácího původu. Tyto učebnice mají běžný soubor úkolů, který je možno sledovat již od dob Ebbinghause. Ten se jako první psycholog ve svých experimentech zabýval paměti. Existují i učebnice paměti, které běžný repertoár zužují tak, aby vyhovoval např. potřebám kurzů trénování paměti pro seniory, případně ještě specifičtěji pro pacienty s Alzheimerovou nemocí. A do tohoto souboru učebnic paměti přichází nyní  něco pozoruhodného.

 

Běžnému pohledu do obsahu knihy se zde neobjeví nic tak zvláštního. Kniha má celkem102 různých praktických cvičení paměti. Ta jsou rozdělena do 5 skupin podle toho, která kognitivní funkce je cvičena. Je zde  41 cvičení pro dlouhodobou paměť, 16 cvičení pro krátkodobou paměť, 24 cvičení rozšiřující slovní zásobu, 9 cvičení pro zdokonalení koncentrace pozornosti, 9  cvičení myšlení v souvislostech (logického uvažování), a 3

cvičení matematických dovedností.To podstatné, co autora vedlo k napsání této recense, se nám objeví až se začteme do této knihy.

 

Když  začneme uvedené úkoly procvičovat, objevíme mimořádně bohatou „slovní pohotovost“ autorky a její vynalézavost – jak  v úpravě stávajících cvičení, tak vy vynalézání nových, neobvyklých cvičení. A při tom  všem se na každé stránce setkáváme s bohatou zásobou českých slovních výrazů. Jinak a přesněji: práce je „z gruntu“ česká – přesněji „krásně česká“. Co to znamená, to pochopíme, když ji porovnáme s obdobnými cvičebnicemi paměti, které byly (často otrocky) do češtiny přeloženy (při vší úctě k dobrým překladatelkám, které s zadanými cizojazyčnými termíny statečně bojovaly).

 

A co s tím? Dobrá rada nad zlato: kdo si chce oddychnout od každodenní práce, poradovat se s bohatou češtinou, setkat se s tím, s čím se dosud nikdy nesetkal, trochu si procvičit paměť, případně se podívat na  nejzákladnější logiku myšlení (je toho tam jen špetka a není to nic těžkého), tomu je možno tuto knihu vřele doporučit.

Jaro Křivohlavý. Recenze vyšla v časopise Psychologie dnes, 2008