Marek Preiss a Jaro Křivohlavý: Trénování paměti a poznávacích schopností. Grada Publising, Praha, 2009

Paměť je vzácný dar, který nám  byl dán do vínku. Pomáhá nám v tom, abychom „dvakrát nezakopli o tentýž kámen“ – jak je lidově definována paměť, která je v samém jádru jevu zvaného „učení“. Pomáhá nám čerpat ze zkušeností nejen vlastních, ale i druhých lidí.  Umožňuje nám budovat na tom, k čemu jsme vlastním studiem již došlo i v tom, k čemu došlo v celé své historii samo lidstvo. Není proto divu, že se jí věnuje velká pozornost – u nás i ve světě. V knize se např. dozvíme, že se o cvičení paměti hovoří na 173 tisících  169 česky psaných internetových stránkách a více nežli  286 milionech anglicky psaných webových stránkách. Není proto divu, že se nám dostává do rukou kniha, který je na jedné straně přehledem toho nejdůležitějšího, co se v této oblasti děje, a zároveň  úvodem do soustavného cvičení paměti a kognitivních funkcí. Vychází v knižnici nazvané „Psychologie pro každého“ a to něco napovídá  o její srozumitelnosti a o jejím zaměření na praxi.

 

Kniha o rozsahu 205 stran má tři části. V první části je podán přehled toho, co se v oblasti trénování paměti a kognitivních funkcí dělá – jak ve světě, tak i u nás, v České republice. Ve druhé části je podán přehled výzkumu efektivity paměti a kognitivních funkcí. Ve třetí části jsou ve formě příloh uvedeny jednak metody jimiž se zjišťují různé funkce (i selhání) paměti, jednak mnemotechniky a zásady, cíle a specifika trénování paměti v naší republice.

 

První část je pohledem na to, jak vypadá praxe trénování paměti – co a jak cvičit, jak je cvičení paměti organizováno,  které knihy a pomůcky jsou k tomuto účelu v současné době u nás k dispozici . Předchází mu však kapitola o zásadní podmínce cvičení – o motivaci cvičení paměti a kognitivních funkcí a  obsáhlejší kapitola o psychologie paměti – o paměti  Sensorické paměti, o paměti krátkodobé a dlouhodobé.

 

Ve druhé části knihy je podán přehled experimentálních studií, které byly zaměřeny na zjišťování účinnosti různých druhů cvičení paměti.  Jsou zde dobré zprávy o výkonových přírůstcích po trénování paměti,  problematika dlouhodobých dopadů tréninku paměti a  příklady  netradičního přístupu k tréninku paměti. Uveden je posilující model tréninku paměti a jsou zde i odpovědi na kritické připomínky, které se týkají tréninku paměti.

 

V třetí části se setkáváme se čtyřmi metodami sebeposuzovacích škál – s dotazníkem kognitivních selhání, s dotazníkem funkční paměti, s dotazníkem metapaměti  pro dospělé a se Schwarzovou škálou.  Jsou zde i obsáhlejší informace o tom, jak funguje česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (včetně rozhovoru s ing. Danou Steinovou, předsedkyní a „duší“ této společnosti, která již více jak 10 let  organizuje u nás i v zahraničí kurzy trénování paměti). Je zde uvedena metoda paměťových háčků a přehled mnemotechniky - zapomenutého dědictví antiky.