O moudrosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří. 2009.

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka? S vysokým ceněním moudrosti se setkáváme ve všech historických epochách a na všech místech na světě. Je to něco jiného nežli inteligence. Nacházíme ji spíše u lidí starších, ale není vázána na úroveň školního vzdělání. Pravdou je, že se v životě setkáváme spíše s nemoudrostí nežli s moudrostí, ale to neznamená,že by nestálo za to dozvědět se něco víc o tom v čem moudrost spočívá.

 

Kniha vyšla  jako 34. svazek knižnice malého – kapesního formátu v krásné úpravě s tvrdými deskami. Obsahuje celkem 40 krátkých zamyšlení nad přerůznými otázkami, které si klademe v souvislosti s moudrostí. Každá kapitolka  je uvedena tématem, obsahuje v úvodu citát známého člověka a zabírá  přitom přesně dvě malé stránky.

 

Zde uvádíme jako příklad 31 kapitolku

Jak se projevuje moudrost v životě?

 

"Hodnotová orientace úzce souvisí téměř se vším lidským jednáním".

                                                                                                    Damián Kováč 2007

 

Tichý oceán patří k největší "louži" na naší zemi.  Ti, kteří se po něm plavili a přežili, by nám  řekli, jakou pomocí jim při tom byl kompas.

 

Co bychom za to dali, kdybychom měli takovýto kompas v živtě - na všelijakých těch křižovatkách, kdy se musíme rozhodnout a moc si nevíme rady! Co když  je moudrost takovýmto kompasem v "moři našeho života"  - v moři našich problémů, které máme s druhými lidmi i s těmi, které máme sami se sebou? Co když měl právě toto na mysli Jan Amos Komenský, když skládal píseň  "Moudrosti poklad z nebe, je Slovo Boží nám..."

 

Moudrost se projevuje nejvýrazněji tam, kde se člověk dostává do těžkých životních obtíží  a často až téměř neřešitelných problémů a konfliktů.  Zvláště naléhavá je potřeba takovéhoto kompasu tam, kde se člověk blíží konci své životní pouti. Za takovýchto vyhrocených situací moudrost dává člověku určitý nadhled, schopnost vidět složitou situaci z vyššího hlediska, vidět ji v jiném světle, vidět ji souvislostech, kterých si dosud nevšiml. Moudrost dává člověku schopnost vidět celkový obraz tam, kde dosud viděl jenom nesourodý chaos střípků poznání. Dává možnost shrnovat  dílčí poznatky a vidět věci v širších a hlubších souvislostech. Tím mu pomáhá lépe se orientovat v jinak neproniknutelné „džungli informací“.

 

Moudrost se týká i našeho „moudrého bytí a žití s druhými lidmi“ Řekne nám např. řekne:

"Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země." Přísloví 17:24  

„Moudrost prosvítí člověku tvář, i tvrdost jeho tváře se změní.." Kazatel 8,1

"Moudrost dává moudrému více síly, než jakou má deset mocných v městě." Kazatel 7:19  

 

Moudrost se projevuje ve své nejvlastnější podstatě v životě člověka tím, že mu pomáhá uspořádat žebříček hodnot a nalézat smysluplnost jeho vlastního bytí, zvolit  cíle, které mají cenu, vybrat hodnoty, které nemají jen úzkou platnost. Hovoří o tom i kniha Kazatel (7:25 ): "Zaměřil jsem se cele na to, abych poznal, prozkoumal a vyhledal moudrost a smysl všeho, abych poznal i hloupou svévoli a ztřeštěnou pomatenost".