Autobibliografie knižních publikací Jaro Křivohlavého

 

Bibliografie knižních publikací:

 

Jaro Křivohlavý:

 

2009 -  O moudrosti s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří.

2009 - Trénování paměti a poznávacích schopností. S Markem Preissem. Grada      Publishing,    Praha

2009 – Psychologie moudrosti a kvality života. Grada Publishing, Praha

2007 – O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství. Praha.

2007 – Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Grada Publishing. Praha.

2006 – Psychologie smysluplnosti existence. Grada Publishing. Praha.

2005 – O manželství s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství, Praha.

2004 - Pozitivní psychologie. Naděje, radost a odpouštění. Portál, Praha.

2004 - O odpouštění s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakladatelství, Praha.

2004 - Jak přežít vztek, zlost a agresi. Grada Publishing,  Praha.

2004 - Duševní hygiena zdravotní sestry (spolu s Jaroslavou Pečenkovou).

            Grada  Publishing, Praha.

2003  - Jak zvládat depresi (druhé rozšířené vydání)  Grada Publishing,Praha.

2002 – Konflikty mezi lidmi (2. přepracované vydání). Portál, Praha.

2002 – Psychologie nemoci. Grada Publishing, Praha.

2001 -  Psychologie zdraví. Portál, Praha.

2000 -  Pastorální péče. Oliva, Praha.

 

1998 -  Jak neztratit nadšení. Grada Publishing, Praha.

1997 -  Jak zvládat depresi. Grada Publishing, Praha.

1995 – Poslední  úsek cesty (spolu s S. Kaczmarczykem). Návrat domů, Praha.

1995    Tajemství úspěšného jednání. Grada Publishing.Praha.

1995 -  Rozhovor lékaře s pacientem. IDVPZ, Brno 1995

1995 – Poslední  úsek cesty (spolu s S. Kaczmarczykem). Návrat domů, Praha.

1994 -  Jak zvládat stres. Grada Avicenum, Praha.

1993 -  Povídej - naslouchám. Návrat domů, Praha. (Vyšlo též litevsky: Kalék – aš                 klausausi. Leidikia J o n a, Šiauliai, 1996).

1992 – Bolest – její diagnostika a psychoterapie ILF, Praha.

1991 -  Křesťanská péče o nemocné. Návrat domů, Praha.

 

1989 -  Sociální a pedagogická komunikace ve škole (spolu s J. Marešem), SPN, Praha.

1989 -  Vážně nemocný mezi námi. Avicenum, Praha.

1988 -  Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha.

1988 -  Neverbální komunikace, SPN, Praha.

1988 -  Rozhovor lékaře  pacientem, (2. vyd v r. 1995), ILF, Praha.

1985 -  Psychologická rehabilitace zdravotně postižených. Avicenum, Praha.

 

1977 –  Já a ty – o zdravých vztazích mezi lidmi. (2.vydání 1988). Avicenum, Praha,

1974 -  Zwischenmenschliche Konflikte und experimentelle Spiele. Hans Huber Ver., Bern.

1973 -  Konflikty mezi lidmi. Avicenum, Praha.

1971 – Metodika experimentálních her. SPN,  Praha

1970  - Člověk a stroj. Práce, Praha.

1964 – Psychologie a hygiena práce (spolu s MUDr. Branko Krýžem). SPN, Praha.

(vyšlo též maďarsky: Pszichológia és higiénia. ideiglenes tananyag az ipariskolák számára. Slov. Ped. Nakl. Bratislava1966).