Povídá se

Nico ter Linden

 

Povídá se …podle Marka a podle Matouše

Eman. Benešov, 2009

 

Řekne-li se křesťanství, vybaví se nám okamžitě „evangelium“. Řekne-li se evangelium, vybaví se nám stejně rychle a zřetelně sepsání evangelia – této radostné zvěsti – v podání Matouše,  Marka, Lukáše a Jana. A když se řekne evangelium Marka nebo Matouše, víme, kde je (na začátku Nového zákona) v bibli hledat. Pro mnohé je toto klasické sepsání evangelia -ať již v kralickém či ekumenickém překladu -  známo (asi tak jako vybraná slova v české gramatice). Ani nás nenapadne, že by tomu mohlo být jinak. A přece je tomu tak.

 

Autor - Nico ter Linden - je nizozemský evangelický teolog s bohatou praxí na sborech. Na biblická témata kázal. Evangelijní zvěst vykládal jak dospělým v biblických hodinách, tak mládeži či dětem.  K tomu, co v jednotlivých biblických pasážích a obrazech v evangeliích předčítal, dodával formou poutavého vyprávění zasvěcené poznámky, připomínky a vhodný komentář. Občas se takto doplněné znění biblické zvěsti dostalo na veřejnost. Ukázalo se, že jde o velice zajímavé a dobře čtivé zpracování biblické zvěsti. Zájem o takto podané, zasvěcené a vyprávěcím (narativním) způsobem formulované znění evangelia byl takový, že holandská církev bratra Nico ter Lindena uvolnila k tomu, aby v práci pokračoval na plný úvazek. Výsledkem je mimo jiné zde recenzovaná kniha, která byla již přeložena do řady cizích jazyků – a nyní i do češtiny. Je nám k dispozici ve výtečném překladu bratra faráře Jana A. Duse. Její čtení je velkým a obohacujícím zážitkem – i pro toho, kdo již 70 let čte evangelium v přerůzných zněních.

 

Recenzovaná kniha má dvě části. Krok za kokem se  v 53 krátkých kapitolách vypráví příběhy uvedené postupně za sebou v evangeliu Marka. Ve druhé části se v 38 krátkých kapitolách vypráví příběhy z evangelia Matoušova, které nejsou u Marka uvedeny. Jednotlivé k textu se vztahující věty českého znění evangelia jsou uváděny ležatým písmem. Vyprávěcí text  (narativní doplňky) je vytištěn svislým písmem. Na začátku každé kapitoly je uveden text, k němuž se  další vyprávění vztahuje – např. „Rozsévač vyšel, aby sil“ (Marek 4, 1 - 34 ). Následují tři stránky vyprávění (jak je tomu v kapitole č. 13 na str. 48 – 50). Sám jsem si při čtení knihy dělal po straně textu poznámky tam, kde ve větě bylo něco pro mne nového. Ukázalo se, že jich mám na každé stránce  této knihy 5-10. To rozumím tím, když řeknu, že tato kniha byla a je pro mne  „obohacením“.

 

Tuto knihu mohu vřele doporučit každému, kdo má rád, ba miluje evangelium. Prožije s ní mnoho překrásných chvil. Mohu ji doporučit pro práci jak s mládeží, tak s dětmi pro její vypravěčskou formu – nemluvě o biblických hodinách.  Protože je před vánocemi, tj. jde o čas, kdy se vyhlížejí vhodné  dárky pro lidi nám blízké a milé, domnívám se, že by mnohému tento dárek z Kalicha či přímo od zdroje od nakladatelství Eman udělal velkou radost.

Jaro Křivohlavý