2011 Slova potěšení a povzbuzení. Z bible vybral a uspořádal Jaro Křivohlavý. Praha, Česká biblická společnost, Praha ISBN 978-

Dne 9.9.2011 byla  Českou biblickou společností vydána malá knížečka nazvaná „Slova potěšení a povzbuzení“. Je určena všem, kteří se sami dostali do osobně těžké situace nebo jsou vë styku s někým, kdo se v takové situaci nachází – a rádi by ho slovem Bible potěšili a povzbudili. Více jak 70 let si autor barevnými tužkami podtrhával v Bibli verše, které mu v těžkých chvílích a ve chvílích obtížného rozhodování promluvily do duše. Ty nejdůležitější z nich uspořádal do právě vyšlé knížky.

 

Knížka má dvě části V první – Slova potěšení – jsou kapitolky s nadpisy „Neboj se, Neopustím tě. Nezklamu tě. Důvěřuj a žij z víry. U mě najdeš odpuštění, lásku a milosrdenství i slova věčného života. Druhá část – Slova povzbuzení – obsahuje kapitoly s nadpisy: Co dělat? Hledejte! Komu důvěřovat a čemu věřit. Jak se rozhodovat. Podněty pro osobní život. Společenství víry a Výzvy k aktivnímu životu.

 

Knihu je možno dostat v kanceláři branického sboru nebo v Kalichu (Jungmannova 9,Praha 2) za 49.-Kč. Upozorňujeme, že kvalita a hodnota knihy nemusí být přímoúměrná jak její ceně, tak jejímu rozsahu.

 

Obsah:

Slova potěšení

 

a  Neboj se - já jsem s tebou

 

b   Ujištění: Já jsem tě neopustil a já tě neopustím

 

c  Já budu s tebou a nezklamu tě

 

d  Důvěřuj mi a žij z víry

 

e  U mě najdeš odpuštění, lásku a milosrdenství

 

f  U mě najdeš slova věčného života

 

 

Slova povzbuzení

 

A  Co dělat?

 

B  Hledejte

 

C  Komu důvěřovat a čemu věřit

 

D  Jak se rozhodovat

 

E  Podněty pro osobní život

 

F  Důraz na žitou víru - naše činy mluví

 

G  Pospolitý život - společenství víry

 

H  Miluj právo a svým jednáním prosazuj  spravedlnost

 

CH  Výzvy  k smysluplné aktivitě

 

 

Ukázka:

 

Slova potěšení

 

a  Neboj se - já jsem s tebou

 

* Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti… Iz 41:10

 

*Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. J 14:1  

 

*Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku... Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Iz 44:2 - 3 

 

*Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ž 46:2  

 

*Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.« Iz 41:13  …