2009 Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha, Grada Publishing. – spolu s Markem Preissem. ISBN 978-80- 247-2738-7

Oč jde v této knize?

Řečeno v nejjednodušší formě: zde  jde  o paměť.

Poněkud šířeji: jde nejen o paměť,  ale i o její cvičení.

 

A proč je v názvu knihy slovo "kognitivní"?

Paměť je jednou z poznávacích - kognitivních schopností a kognitivní procesy jsou nástroje  ke zpracovávání informací.  Chceme-li se důkladněji podívat na paměť, je dobré podívat se i  na to, jak vypadá to, kam paměť patří, tj. na to, co je "nad ní". Nejen to.  Paměť obvykle potřebujeme tam, kde na něco myslíme - a myšlení je kognitivní funkcí. I tyto funkce je třeba cvičit. Tato cvičení mají často mnoho společného. Proto nám nejde jen o cvičení paměti, ale i toho, co s ní bezprostředně souvisí.

 

Obsah:

I.část

1.Motivace cvičení paměti a jiných kognitivních funkcí

2.Psychologie paměti

3.Kognitivní schopnosti

4. Co a jak cvičit (Metody, způsoby,druhy cvičení, mnemotechnika)

5.Podmínky cvičení

6.Organizace cvičení paměti a jiných kognitivních funkcí

7.Jak vypadá trénování paměti v praxi v pohledu nejstarších účastníků kurzů

 

II.část

 

1.Proč někteří z nás potřebují trénink paměti?

2.Dobrá zpráva o výkonových přírůstcích po trénování paměti

3.Špatná zpráva pro pozitivní subjektivní změnu po tréninku

4.Dobrá i špatná zpráva pro subjektivní paměť

5.Dlouhodobé dopady trénování paměti

6.Trénink paměti u oslabených jedinců

7.Posilující model tréninku paměti

8.Příklady netradičního přístupu k trénování kognitivních funkcí

9.Kritika tréninku paměti

10. Rozhovory

Literatura.