2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

Oč zde jde? Jde o to doplnit novými vědeckými poznatky  to, co se ve stáří  objevuje a je považováno za pozitivní. A co se  zjistilo v psychologii celého života o tzv. třetí fázi života (lidech ve věku 65 – 85let)?

Např. to, že starších lidí ve třetím věku je stále více – a bude jich stále přibývat, že se  lidé s moudrostí se nerodí, ale při vydařeném životě se s ní ve vyšším věku setkáváme ve vyšší míře, že starší lidé jsou šťastnější nežli ti, kteří jsou mladší, že s věkem nejen některé mozkové buňky odcházejí, ale i nové se rodí a lidé jsou schopni se i ve třetím věku něčemu novému naučit, že lidé ve třetím věku mohou dozrát v integrovanou osobnost, že silné stránky osobnosti dozrávají právě ve stáří, že třetí fáze života má svůj smysluplný cíl a ten je možno realizovat – např. i za pomocí kurzů přípravy na stáří.

 

 

Obsah

1.  Stárnout - ano, ale moudře a dobře  

Co se o stárnutí v poslední době zjistilo?

Které důvody  stály v pozadí této práce?

Jaké je základní pojetí stárnutí v této knize?

Co se rozumí stárnutím

 

2. Radikální změna života – odchod do důchodu 

Stručný pohled do druhé fáze života

Co je úkolem třetí fáze života

Vstup do třetí fáze života

Jedny dveře se zavírají a jiné se otevírají

 

3.  Co nám o stárnutí říkají výsledky soudobých psychologických studií 

Klady a zápory života v jeho různých fázích

Sebepojetí člověka zůstává i do vysokého stáří kompaktní

Výzkum psycho-bio-neurologie mozku

Plasticita mozku

Co je to dospělá neurogeneze a neuronální reserva?

 

4. Pojetí psychologie stárnutí na základě poznatků výsledků soudobého výzkumu

Adaptace -  schopnost přizpůsobit si a přizpůsobit se

Selekce – optimalizace – kompenzace:  to, co nám pomáhá zvládat těžkosti

Jak vypadá dnes model zvládání problémů

Přechod do čtvrté fáze života

 

5. Zrání  lidí ve třetí fázi života  

Charakteristikách zralého člověka a jeho  zdravého a silného "já" (ego)

Pohled vývojové psychologie na běh našeho života

Integrita osobnosti

Svoboda volby

Síla našeho "já"

 

6. Možnosti, které čekají - Silné stránky charakteru 

 

6 A  Moudrost

6 B  Vděčnost

6 C  Realistické sebepojetí 

6 D  Radost a spokojenost 

6 E  Spiritualita a smysluplnost

 

7. K hlubšímu zamyšlení: Čas života jako vzácný dar 

Co se rozumí slovem čas?

Co si lidé zvolí za svou dominantní aktivitu v důchodu?

Ars vivendi  - umění žít ve třetím věku

Obsah a forma třetí fáze života

 

8. Podněty pro úpravu života v jeho III. fázi 

 

8 A Směřování k cíli

8 B  Příprava na stáří 

8 C  Podněty pro praxi

 

Literatura