Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Praha. Nakladatelství Grada Publishing. 2012. ISBN 978-80-247-2

 

 

Oč v této knize jde?

Jde o to poznat:

jak nás některý způsob či styl uvažování v exponovaných životních situacích ničí, a naopak jak nám v nich jiný způsob myšlení pomáhá vyrovnávat se s nimi a zvládat je "na úrovni".

 

Jak se připravit na to, že se nám v životě něco stane, co se nám nebude líbit.

Co dělat, aby nás negativní zprávy nepřivedly k zoufalství?

 

Jak se  naučit v těžký situacích správně orientovat, co dělat a co nedělat, a  jak zacházet s tím, co se na nás valí a co nás ohrožuje dříve, nežli se  do takových životních situací dostaneme.

 

Jak  poznat na jedné straně to, co dělat, abychom se nepropadali stále hlouběji do tenat zoufalství a deprese, a na druhé straně  to, co člověka v těžké situaci drží nad vodou.

                                                                                                                       

V této publikaci jde o věci, které hrají v životě důležitou roli. Hrají ji všade tam, kde jde o zvládání životních obtíží,  o udržení zdraví, kde jde o to dokončit úkol, který jsme si zvolili, nedat se, vytrvat, vyrovnávat se na úrovni s úspěchy i neúspěchy a prožívat svůj život v radosti a harmonii.

 

Jde o to podívat se na to, jak se stavíme k tomu, co nás v životě potká. Poznat "životní styl našeho vlastního myšlení",  styl vidění příčin toho, co se událo,  i myšlení o tom, co bude asi následovat.

 

Jde však i o to poznat, jak nadějně zvládat životní těžkosti a s neutápět se v negativních pesimistických a depresivních myšlenkách a náladách, a jak se z nich dostat ven.  Jak předcházet depresivním myšlenkám a náladám, dokud je čas, a jak je zvládat, když už jsme v nich. To je vlastní jádrem tématu této knihy .

 

Jde zde o to ukázat, co se o způsobu uvažování v těžkých životních situacích ve stovkách soudobých psychologických studií poznalo, a co nám může být pomocí.

 

To, o čem tato kniha pojednává, je v podstatě přehledem díla velkého množství – desítek, ba stovek prací soudobých psychologů. Jeden z nich – profesor Martin E. P. Seligman v tomto šiku hledačů odpovědi na otázky jak zvládat životní těžkosti a neupadnout do deprese (případně i jak se z ní dostat) vyniká. Nedal si říci a šel vždy hledat odpověď na otázky, které mu jeho zvídavost kladla a nedala mu spát. Nebyl však sám. Vždy šel na to se skupinou přátel stejného zaměření. Proto je mu též tato kniha věnována jako pohled na jeho podnětné celoživotní dílo.  

 

                                                                                                Jaro Křivohlavý

 

Oč zde jde?

O hledání odpovědi na otázky typu:

 

 Kdo se vzdá a kdo se za žádnou cenu nevzdá? Kdo přežije, když se zhroutí jeho celoživotní dílo nebo když je odmítnut někým, koho vřele miloval?“

                                                                                    Martin E.P. Seligman (1990, s. 30)

…………………………….

Obsah

 

1. Předmluva 1

 

2. Úvod. Mozek je aktivní – není jen reflexní zrcadlo    2

 

Jak se rodí a jak vypadá optimismus a pesimismus

 

3. Jak se rodí pesimismus u zvířat v psychologických laboratořích  10

 

4. Jak se rodí pesimismus u lidí – v psychologických laboratořích a mimo ně   15

 

5. Jak si vysvětlujeme to, co se nám stalo, a to, co bude (atribuce) 19

.

6.  Styl našeho uvažování o tom, co se nám stalo a co se nám stane (explanatory style)  21

 

7. Jak se měří optimismus a pesimismus, naděje a beznaděj   29

 

8. Kde jsou hranice optimismu a kdy je lepší pesimismus nežli optimismus 33

 

9. Závěr první části 36

 

Co se zjistilo o vlivu optimismu   

 

10. Jaký vliv má optimismus a pesimismus na naše zdraví  37

 

11. Vliv optimismu  a pesimismu na volbu strategií při zvládání životních obtíží   46

 

12. Deprese – jak se rodí a jak je možno zabránit tomu, aby se objevila 50

 

13. Vliv optimistického či pesimistického postoje na sportovní výkony 56

 

Výchova k přiměřenému postoji k životu

 

14. Možnost změny pesimistického postoje v postoj optimistický 57

 

15. Výchova k flexibilnímu optimismu  71

 

16. Závěr druhé části

 

16 Závěr knihy 71

 

 

17. Dodatek č. 1 ASQ - Atributional Style Questionnaire  72

 

18. Dodatek č. 2  Kdo je Martin E.P.Seligman?  76

 

19. Literatura  79

 

 

....................................................................................................................