Překlady a další vydání knih Jaro Křivohlavého

Překlady knih J.Křivohlavého do italštiny:

 

La Sagessa. La scienza del ben vivere.

Torino, San Paolo, 2011.

Překlad knihy O moudrosti s Jaro Křivohlavým, Praha, KN,2009.

 

Gratitudine. Picolo manuale per sorridere alla vita.

Roma. Citta Nuova Editrice. 2012

Překlad  knihy O vděčnosti s Jaro Křivohlavým, Praha, KN, 2007

 

Sposarsi, E poi?

40consigli per un matrimonio perfetto.Roma. Citta Nuova Editrice. 2008

(Překlad knihy O šťastném manželství. Praha, KN, 2005.

 

 

Překlady knih Jaro Křivohlavého do slovenštiny:

 

Mať pre čo žiť. Bratislava.

Karmelitánské nakladatelství. 2010.

 

Rozprávaj, počúvám.

Překlad knihy Povídej- naslouchám. Praha, KN, 2010.

 

Druhá, přepracované a rozšířená vydání knih J.Křivohlavého:

 

Mít pro co žít.

Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. 2010.

 

Povídej-naslouchám.

Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. 2010.

 

Hořet, ale nevyhořet.

Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. 2012.

 

Třetí rozšířené vydání knihy J.Křivohlavého:

Jak zvládat depresi

Nakl. Grada Publishing, 2013

…………………..

 

První vydání knihy J.Křivohlavého:

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Praha. Nakladatelství Grada Publishing. 2012.