Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence.

 

Jsou otázky, které si lidstvo klade, co vůbec existuje. Patří k nim otázky po smysluplnosti toho, co děláme, co chceme dělat, i toho, co jsme dělali. V poslední době se těmito otázkami začala soustavně zabývat i psychologie. Recenzovaná kniha je přehledem toho, co se dodnes ve světě psychologové  - a nejen oni - o této věci dozvěděli.

 

Výchozím jevem je cílesměrnost našeho jednání. Jde o poznání toho, že člověk nejen automaticky reaguje na  to, s čím se dostává do styku, ale sám si staví cíle a k nim zaměřuje své snahy. Takovýchto cílů si stavíme mnoho. Krátkodobé, drobné a dočasné cíle si stavíme   na každém kroku. Těm však dávají smysl cíle dlouhodobé. Tak je možno jíti dál, až docházíme k cílům nejzazším. Ty dávají smysl i těm našim snahám, které trvají léta, a činnostem, do nichž investujeme velké množství své energie – často celý život.

 

I když se kniha zabývá otázkami způsobů měření smysluplnosti našeho jednání a teoriemi smysluplnosti našeho jednání i filosofickým pojetím smysluplnosti života, přece jen její hlavní zaměření je na otázky nejzazších cílů, tj. těch, které patří do duchovní oblasti našeho života.

 

Čtenář je seznamován s tím, jak psychologové zjišťují nejzazší snahy. Otázky metodologické zde nejsou samoúčelné. V knize je podán přehled empirických, experimentálně provedených prací týkajících se vlivu spirituality na náš duševní život. V prvé řadě jejího vlivu na integraci naší osobnosti a na kvalitu našeho života. Není náhodou, že se zde setkáváme i s poznatky o tom, co z charakteristik směřování k nejzazším cílům má vliv na to, zda je nám dobře – tělesně i duševně.

 

V závěru knihy je pojednáno o smysluplnosti práce, lásky, hledání štěstí a sebepojetí. Není náhodou, že kniha končí otázkami vlivu ujasnění smysluplnosti žití na naše zdraví.

-----------------------------

Kniha je k dostání v nakladatelství Grada Publishing, U Průhonu 22, 17000 Praha 7

 nebo využitím e-mailu:obchod@gradapublishing.cz

-------------

Obsah knihy:

 

J.Křivohlavý (2006). Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu života. Praha. Grada Publishing.

 

 

1.    Úvod:  Otázky, které si klademe a které nám nedají spát ----------------------------1

 

2.    Základní pojetí účelné a smysluplné lidské činnosti------------------------------------3

 

3.   Jaký je význam slova “smysl”?-------------------------------------------------------------18

 

4.   Psychologické metody studia smysluplnosti života a našeho jednání---------------26

 

4a. Kvalitativní metody používané při studiu smysluplnosti a účelu našeho jednán, žití a bytí.-----------------------------------------------------------------------------------------------26

4b. Kvantitativní metody zaměřené na zjišťování charakteristiky smysluplnosti našeho jednání a žití-----------------------------------------------------------------------------37

 

5.   Teorie smysluplnosti našeho jednání--------------------------------------------------------55

 

6.   Filosofická pojetí smyslu a smysluplnosti žití a bytí--------------------------------------76

 

7.   Zaměření k nejzazším  cílům------------------------------------------------------------------87

 

8.   Dozvuk existenciálních  snah-----------------------------------------------------------------101

 

9.    Smysluplnost práce, lásky, hledání štěstí a identity-------------------------------------110

 

10.  Závěr----------------------------------------------------------------------------------------------118

 

11. Literatura-----------------------------------------------------------------------------------------119

 

 

-.-