2009 – Psychologie moudrosti a kvality života. Praha.Grada Publishing.

Proč se vůbec zajímat o otázky moudrosti?

2009 – Psychologie moudrosti a kvality života. Praha.Grada Publishing.

Proč se vůbec zajímat o otázky moudrosti?

2009 Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha, Grada Publishing.

– ve  spolupráci  s Markem Preissem. ISBN  978-80- 247-2738-7

 

2009 Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha, Grada Publishing.

– ve  spolupráci  s Markem Preissem. ISBN  978-80- 247-2738-7

 

Překlad Jaro Křivohlavého norské monografie:

Asbjoern O.Faleide, Lilleba B. Lian, Eylof K. Faleide:

2011 Slova potěšení a povzbuzení. Z bible vybral a uspořádal Jaro Křivohlavý.

Praha, Česká biblická společnost, Praha ISBN 978-80-87287-39-2

 

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

Překlad Jaro Křivohlavého norské monografie:

Asbjoern O.Faleide, Lilleba B. Lian, Eylof K. Faleide:

2008 Dvě lásky. Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem.

 Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství. SSBN 978-80-7195-153-7 (váz.).

 

Syndikovat obsah