O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým

 

 

V  r. 2005 vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v edici Autor-téma jako 20. svazek publikaci nazvanou O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým.

 

 Jde o soubor celkem 40 krátkých článků zveřejněných v knížečce  kapesního formátu (celkem 91 stran).  Každá esej je uvedena myšlenkou některého známého autora a jazykem běžně srozumitelným pojednává o  tom, co v manželství hraje roli a přispívá k tomu, aby se manželství vydařilo.

Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Kudy vede cesta k přátelství?

Jaro Křivohlavý "Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Kudy vede cesta k přátelství?". Nakladatelství Grada Publishing, Praha, r. 2007. Má 117 stran.

 

Kudy vede cesta k nepřátelství, to víme. Stačí maličkost a konflikt je na světě. Ten se vyhrocuje a končí  tím, co jsme si nepřáli - nepřátelským rozporem mezi dvěma těžko smiřitelnými stranami. O tom, jak k tomu či onomu nepřátelskému vztahu došlo, existuje mnoho románů. Nejen to. Existují i odborné publikace, které  tento proces studují. Rozebírají jej a hledají v něm jeho zákonitosti.

Pozitivní emoce a zvládání stresu

Dosavadní přístup k otázkám zvládání stresu vcházel z pojetí relativně dobře zdokumentovaného vztahu mezi kognitivními a emocionálními jevy v naší psychice – přesněji: z pojetí dominantního vlivu kognitivní sféry na sféru emocionální. Z toho vyplývaly i postupy charakterizované tím, že změnou v oblasti kognitivní je možno dosáhnout změnu v oblasti emocionální, tj. podle obvyklé terminologie „restrukturovat emocionální život člověka.. Řečeno jinak“změnou myšlení je možno změnit emoce“ Poslední době se však ukázalo, že toto pojetí je možno, ba třeba doplnit druhým a to nejméně důležitým zjištěním.

Utrpení

Tématem je utrpení. Oč jde a co s tím? Hovoříme-li o utrpení, je dobré si ujasnit konotace a denotace tohoto pojmu. Tam, kde se hovoří o utrpení, tam se obvykle vyskytuje v jeho blízkosti či ve vztahu k němu řada jiných blízkých slov (o to jde konotaci)– např. Trápení, strádání , bezpráví, ublížení, žal, zármutek, strast, trampota, hoře, bolest, bída, neštěstí, křivda, ukřivdění, lítost, stesk.

Čemu slouží pozitivní emoce?

Negativní emoce jsou úzce spojeny se zcela specifickými fyziologickými změnami. Když se kupříkladu dostaneme do situace ohrožení, prožíváme strach a naše tělo se připraví na to, co dělat, abychom přežili – například k útěku. U kladných emocí tomu je jinak: fyziologické změny sice nastávají, nejsou však zdaleka tak specifické.

Budoucnost psychologie zdraví

V posledním desetiletí se setkáváme v psychologii s řadou poměrně nových pojetí. Příkladem mohou být výzkumné práce zabývající se otázkami humoru, odpouštění, vděčnosti, skromnosti, ale i moudrosti, kvality života a jeho smysluplnosti atp. Právem se ptáme: Jsou tato pojetí, která jsou v poměru k tomu, co se v klasické psychologii v posledních desetiletích probíralo, pro psychologii autentická? Jak je máme chápat? Co s nimi?

Jan Heller. Jak orat s čertem

Nakladatelství Kalich vydalo koncem roku 2005 knížku, kterou připravil Jan Heller. Její titul je neobvyklý. Je v něm kus středověku (čert), kus feudalismu (orat pluhem a ne traktorem). Podtitul říká, že jde o kázání a má pravdu. Různých kázání je tam celkem 46. Na texty ze starého zákona jich je 26, na texty z Nového zákona 20.

Autobibliografie knih Jaro Křivohlavého

Seznam veškerých vydaných knižních publikací.

Křesťanské pojetí odpouštění

Hovoříme-li o odpouštění, je dobré si uvědomit, že toto téma zahrnuje řadu dílčích témat vyjádřených jinými pojmy:

Jde v něm i o vinu, ignorování spáchaného zlého činu, odplatu a lex talionis – zákon odplaty, otázky pomsty, ale i o pokání, požádání o odpuštění, smiřování a smíření.

Problematika smysluplnosti života v psychologii

V posledních letech - na začátku třetího tisíciletí - jsme v psychologii svědky zvýšeného zájmu o otázky smysluplnosti života.

Syndikovat obsah