Smysluplnost práce

Jsou svátky a svátky. Uprostřed všech možných svátků se v civilním životě setkáváme i se svátkem práce. Co s tím?

Spiritualita a religióznost pacienta

Přicházíme-li do styku s pacientem a jde-li nám o to, abychom u něho respektovali nejen jeho tělesnou a psychickou, ale i duchovní stránku jeho osobnosti, klademe si tak otázku po jeho spiritualitě.

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým, soubor 40 esejů na téma vděčnosti a nevděčnosti vydaných Karmelitánským nakladatelstvím v Kostelním Vydří v roce 2007. Vděčnost a nevděčnost prozrazuje něco o našem vztahu k druhým lidem a ke světu. Říká něco i o tom, jak nám je a kdo vlastně jsme. Vděčnost je charakteristikou šťastných lidí. Nacházíme ji v pozadí dobrých vztahů mezi lidmi. Je jí možno vychovávat, cvičit a rozvíjet. V rodině, kde je doma, se lépe žije.

O vděčnosti

Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

O růstu víry

Text kázání: Ef. 4, 15 “Upřímně se majíce v lásce, rosťme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž v Krista.” “Musím za vás, bratří neustále děkovat protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi. “

O cestě života

Začteme-li se do žalmů, jsme až překvapeni jak srozumitelnou řečí k nám mluví. Týká se to i prvního žalmu, který je jakýmsi úvodem či vstupní branou a úvodní pasáží do starozákonního zpěvníku.

Psychologické aspekty terminálního stavu

Smiřování jako cesta a smíření jako cíl. Co se rozumí slovem smíření? Smířením rozumíme přivést k smíru, srovnat, urovnat, narovnat, sladit to, co bylo rozladěno. Vyrovnání neshod, odstranění rozporů, dosažení smíru. Vytvořit shodu, vzájemné porozumění, odstranění nepřátelství. Dohodnout se. Vyrovnat se s tím – co bylo, co je a co pravděpodobně i bude. Uvést vše v soulad. Smíření je tak možno metaforou vyjádři jako sladění orchestru a dosažení harmonie – třeba i tak, jak se tomu rozumí i ve vazbě “smířit se s lidmi i s Bohem”. To je cílem. Vytouženým cílem. Nejen ante finem, ale i v životě – in vita mea. Otázkou je, jak se tomu přibližovat.

Psychologie smysluplnosti existence

Psychologie smysluplnosti existencePsychologie smysluplnosti existence, kniha vydaná v nakladatelství Grada v roce 2006. Oč v knize jde? Jde o to jak porozumět smyslu naší vlastní aktivity i té činnosti, která probíhá kolem nás. Řečeno slovy Josepha Fabry (1998): ”Jde o to žít životem, který stojí za to žít”. Je to pokus pomoci lidem, kteří nemají tak snadný přístup k odborné literatuře, orientovat se v oblasti hodnot, cílů, zaměření a směřování života. Je to výraz snahy ukázat, co se v otázce smysluplnosti života v minulosti udělalo, a co se v současné době v této věci v psychologii experimentálně zjistilo.

Orientace v moři informací

Řekne-li se „informace" je nám jasno, že jde o téma, které se dnes studuje na vysokých školách technického směru. Jde při tom o elektronickou formou zakódované, přenášené či zpracovávané informace.

Kdy je člověku dobře?

Psychologické studie ukazují, že pocitu životní spokojenosti napomáhají konkrétně definované, splnitelné, generativní cíle. Naopak mocenské, rozporuplné či příliš abstraktní cíle způsobují, že se člověk moc dobře necítí.

Syndikovat obsah