Já a vztahy

Já a vztahy 

 

Text příspěvku v disku s časopise Psychologie dnes

Grün, A. Umění stárnout.

Grün, A. Umění stárnout.

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009

 

Exit - životní bilance a smíření

Exit-  životní bilance a smíření

Předneseno na setkání zdravotníků středočeského kraje. 2007

 

K práci jsem si dobrovolně přibral vždy něco navíc Rozhovor Hany Kejhové s Jaro Křivohlavým pro Hospodářské noviny

 K práci jsem si dobrovolně přibral vždy něco navíc

 

Autobibliografie knižních publikací Jaro Křivohlavého

 

Bibliografie knižních publikací:

 

O moudrosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří. 2009.

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka? S vysokým ceněním moudrosti se setkáváme ve všech historických epochách a na všech místech na světě. Je to něco jiného nežli inteligence. Nacházíme ji spíše u lidí starších, ale není vázána na úroveň školního vzdělání.

Marek Preiss a Jaro Křivohlavý: Trénování paměti a poznávacích schopností. Grada Publising, Praha, 2009

Paměť je vzácný dar, který nám  byl dán do vínku. Pomáhá nám v tom, abychom „dvakrát nezakopli o tentýž kámen“ – jak je lidově definována paměť, která je v samém jádru jevu zvaného „učení“.

Jaro Křivohlavý:Psychologie moudrosti a dobrého života. Grada Publishing,Praha,2009

Není to dobro, ale zlo, co lidi zajímá. „Zlo lidi fascinuje“ píše Annemarie Pieper, profesorka filosofie ze Ženevy. Není třeba k tomu uvádět mnoho příkladů. A jak to je s moudrostí? Ani ta tak moc lidi nezajímá. Je to spíše chytrost a vychytralost s níž ten či onen člověk šikovně něco vytuneloval a získal pěknou hromádku peněz, co lidi zajímá. A moudrý člověk?

Jaro Křivohlavý: Psychologie moudrosti a dobrého života. Grada Publishing, Praha, 2009.

Není to dobro, ale zlo, co lidi zajímá. „Zlo lidi fascinuje“ píše Annemarie Pieper, profesorka filosofie ze Ženevy. Není třeba k tomu uvádět mnoho příkladů. A jak to je s moudrostí? Ani ta tak moc lidi nezajímá. Je to spíše chytrost a vychytralost s níž ten či onen člověk šikovně něco vytuneloval a získal pěknou hromádku peněz, co lidi zajímá. A moudrý člověk?

Exit- životní bilance a smíření

Exit-  životní bilance a smíření

 

Syndikovat obsah