O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým

 

 

V  r. 2005 vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v edici Autor-téma jako 20. svazek publikaci nazvanou O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým.

 

 Jde o soubor celkem 40 krátkých článků zveřejněných v knížečce  kapesního formátu (celkem 91 stran).  Každá esej je uvedena myšlenkou některého známého autora a jazykem běžně srozumitelným pojednává o  tom, co v manželství hraje roli a přispívá k tomu, aby se manželství vydařilo.

 

Autor ve chvíli, kdy knihu dopsal, oslavil s manželkou Martou rozenou Novotnou z Bohumilic na Moravě 54. výročí svatby. Povoláním je psycholog a tak čerpá jak ze své bohaté  (skoro 50leté) praxe sociálního psychologa i z dlouhodobých vlastních životních zkušeností poznatky, o nichž se domnívá, že by druhým lidem mohli být pomocí při budování vlastního manželství.

 

Příklady témat - názvy kapitolek:

Proč se lidé berou?, O poslušnosti v manželství, Ti dva jsou jedno tělo, Loďka manželského života, Více jest dávat nežli brát, Jak si tatínek namluvil maminku, Koho si naše děti berou?

Manželské dueto, Žebříček, Krása ženy, Manželské rozhovory, Sejít z cesty, Peníze, Jak se brousí diamanty, Intimita, Komunikace, Rozpočet,  Pavouk, Můj dům-můj hrad , Spravedlnost, Sobec, Co ti vidím na očích,Výmluvy, Smiřování, Pořádek, Prosím a děkuji, Činy mluví, Úcta, Manželské spojení, Ve zdraví a v nemoci, Dá se změnit?Odešel, Deset tipů po krásu, Statečná žena, Chvála ženy a štěstí muže atp.