Fotografie Prof. Jaro Křivohlavý
Úvod
Články
Kontakt
Bibliografie
Autobiografie

Knihy vyšlé v posledních létech

Autor: Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, C.SC.

Pozitivní psychologie Portál, Praha 2004  
Jak přežít vztek, zlost a agresi Grada Publishing, Praha 2004  
O odpouštění s Jaro Křivohlavým Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004  
Duševní hygiena zdravotní sestry Grada Publishing, Praha 2004  
Konflikty mezi lidmi Portál, Praha 2002  
Psychologie nemoci Grada Publishing, Praha 2001  
Psychologie zdraví Portál, Praha 2001 Objednat
Pastorální péče Oliva, Praha 2000  
Jak neztratit nadšení Grada Publishing, Praha 1998  
Jak zvládat depresi Grada Publishing, Praha 1997  
Sdílení naděje Návrat domů, Praha 1997  
Tajemství úspěšného jednání Grada-Avicenum, Praha 1995  
Poslední úsek cesty (spolu s Mgr. S. Kaczmarczykem) Návrat domů, Praha 1995  
Jak zvládat stres Grada - Avicenum, Praha 1994  
Mít pro co žít Návrat, Praha 1994  
Povídej - naslouchám Návrat, Praha 1993  
Křesťanská péče o nemocné Advent, Praha 1991