Křivohlavý, Jaro, Pečenková Jaroslava: Duševní hygiena zdravotní sestry.

Grada Publishing (Avicenum). Praha. 78str.

Obsah:

1 Úvod

2.Co může zdravotní sestra udělat pro to, aby jí bylo lépe?

3. Duševní hygiena zdravotní sestry

Bláto a hvězdy

Péče o duši

Péče o náš myšlenkový arzenál

Mít pro co žít

Pokladnice uznání

Neděle

Směřování života

Něco si odpustit

Být tím, kým býti mám

Kdo jsme?

Radovat se z toho, že se ještě můžeme radovat

Povídání se známými

Stanovení hranic

Četby knih

Být či mít?

Předcházet vyhoření

4.Jak vycházet s lidmi

Na počátku je naše chování

Mé jednání s tebou

Jak spolu jednáme?

Co vlastně druhým lidem sdělujeme?

Jakou hodnotu má naše sdělení?

EVA -DEVA

Evalvace

Hodina H - rozhodnutí

Empatie.

Ukřivdění

5. Jak řešit problémy, s nimiž se setkávají zdravotní sestry?

Jak reagovat na otázky, které nám pacienti kladou a my na ně obtížně hledáme odpověď?

Jak jednat v situaci, kdy má zdravotní sestra problémy v pracovním kolektivu?

Jak odpovídat na otázky pacientů, na které se nám obtížně odpovídá

6.Co vyprávěly zdravotní sestry o tom, co kladného ve své práci zažily

Evalvace - povzbuzování, posilování a obdarovávání druhého

Příklady opačné

Slovo závěrem

Literatura

Ukázka - z úvodu:

Vážená a milá zdravotní sestro,

připravili jsme pro vás malou příruční knížečku - manuálek. O čem? O kladných věcech ve vaší práci - a nejen v ní. Kdo to připravil? Dva autoři: Jaroslava. Pečenková - bývalá hlavní sestra fakultní nemocnice v Hradci Králové a nyní členka týmu katedry sociálního lékařství UK v Hradci Králové, který vede prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc. Druhým autorem je profesor PhDr. Jaro Křivohlavý, Csc. - dlouholetý pracovník Institutu pro další vzdělání lékařů (ILF - nyní ÚPVZ) v Praze.

Proč jsme to připravili? Protože se zabýváme otázkami sociální opory ve zdravotnictví. Bylo nám jasné, že to jsou zdravotní sestry, kdo má k pacientům lidsky nejblíže. Uvědomili jsme si však zároveň, že i my samy- zdravotní sestry - potřebujeme určitou dávku sociální opory, abychom mohly být pacientům a pacientkám skutečnou oporou. Na pomoc tomuto záměru vznikla i tato příručka. Její téma je možno vyjádřit větou:

Jak vycházet s dobrým svědomím s pacienty, s druhými sestrami a nadřízenými.

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email