Jaro Křivohlavý

Konflikty mezi lidmi

Proč k nim dochází?

Jak jim předcházet?

Jak je tvořivě řešit?

Nakladatelství Portál, Praha 2002. (230 stran)

Kolik lidí přichází dnes a denně náhodně, z nutnost i z profese do styku s druhými lidmi: jako manželé, rodiče, učitelé, lékaři, sestry, právníci, žadatelé, úředníci, funkcionáři, prodavači, kupující či zaměstnanci různých jiných služeb? Všem těm je určena tato knížka. Pro vás, kdo jste neztratili naději v možnosti tvořivého řešení mezilidských konfliktů a kdo máte odvahu prokousat se nesnadnostmi vědeckého přístupu, pro vás jsem ji psal, přátelé. Nebude to tak strhující četba jako román. Ani zde nebude vše tak jasné jako tam; věřím ale, že si přijdete na své, že neodejdete s prázdnou.

Oč v knize jde?

Kdybych měl vlastní jádro knihy vyjádřit jinak nežli nadpisem, řekl bych:

Jde o pokus hlouběji porozumět tomu,

co se děje v mezilidských vztazích,

jak se rodí vzájemná důvěra,

jak se tvořivě řeší mezilidské konflikty a

jak se rodí, udržuje a posiluje přátelství.

Cesta k tomuto cíli vede nejprve získáním vhledu do konfliktních situací. Porozumění je totiž prvním krokem na cestě k jejich zvládnutí, řešení, ovládání, předcházení i léčení.

Osobní postoj autora k mezilidským konfliktům je přitom možné vyjádřit odpovědí na otázku:

Jsou konflikty tragédií?

Tato odpověď zní:

Nemusí být,

naučíme-li se rozumět jim,

předcházet jim a řešit je tvořivě,

a ne bořivě.

Psychology zabývající se mezilidskými konflikty nevede jen zvídavost, ale i vědomí, že člověk, který zvládá mezihvězdné prostory, by se měl též pokusit zvládnout i prostor, který leží mezi ním a tím druhým.

Kdy člověk zvítězí nad mezilidským prostorem?

J. E. Lec

Obsah:

1. Předmluva

2. Úvod

3. Co je to konflikt?

Rozdělení základních druhů konfliktů

Příklady interpersonálních konfliktů

A. Konflikty představ - kognitivní konflikty

B. Konflikty názorů

C. Konflikty postojů

D Konflikty zájmů

Smíšené interpersonální konflikty

Příklady intrapersonálních konfliktů

Příklady skupinových konfliktů

4. Soupeření a spolupráce

Co se rozumí soupeřením a co spoluprací?

Soupeření

Spolupráce

Porovnání soupeření a spolupráce

5. Modelování konfliktních situací

Co umožňuje experimentální studium mezilidských konfliktů?

Modelování mezilidských konfliktů pomocí výplatních matic

Dvouhodnotové modely

A. Model situace rozhodování dvou partnerů typu: "Sám pánem svého osudu"

B. Model situace typu: "Ovládání partnerova osudu"

C. Model situace typu: "Pán a kmán"

D. Model situace typu: "Ovládání partnerova chování"

Černo-bílý svět a svět v několika odstínech šedi

Model ryze soupeřivé situace

Modely situací, které je možno řešit spoluprací

a. Model situace, kde soupeřivé není nutné, ale je možné

b. Model situace nebezpečného soupeření - Kuře

c. Model situace, v nichž je spolupráce výhodnější, nežli soupeření - "Maximalizace rozdílu zisku" (MDG)

d. Model spolupráce vedoucího s podřízeným - "Vedoucí" (leader)

e. Situace hrdinné - altruistické spolupráce - Hrdina (hero)

f. Model Situace spolupráce při sebeobětování jednoho z partnerů - PDG - Vězňovy rozpaky

Kudy vede v situacích typu PDG cesta od soupeřní ke spolupráci?

1. krok: Kopernikovský obrat

2. krok: Ochota k oběti

3. krok: Síla naděje

4. krok: Reciprocita

Co je třeba dělat, aby jednou nastoupená cesta spolupráce vydržela?

6. Role osobnosti

Konflikty mladých a konflikty starších lidí

Konflikty mužů a konflikty žen

Konflikty lidí s různými rysy osobnosti

Konflikty lidí s psychicky abnormálními rysy osobnosti

7. Vliv situačních podmínek na zrod důvěry a rozvoj spolupráce

Vliv hodnotové struktury konfliktní situace na vznik a úroveň důvěry a spolupráce

A. Vliv kvalitativně odlišného druhu struktury konfliktní situace

B. Vliv nesouměrnosti konfliktní situace

C. Co když jde o málo a co když jde o víc?

Vliv znalosti situace

Vliv možnosti dohovoru, komunikace s partnerem v konfliktním střetnutí

Vliv sociálních situačních faktorů

Vliv času

8. Strategie a taktika při řešení konfliktů

Co je to strategie?

Statické strategie

Nepodmíněné strategie

Podmíněné strategie

Dynamické strategie

Strategické předehry

Strategické mezihry

Cyklické strategie

Detekce strategických záměrů partnera

Co je to taktika?

Taktické zásahy

Sliby

Přísaha

Inspekce

Hrozba, trest a napadení

Závěr

Literatura

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email