O odpouštění s Jaro Křivohlavým.

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2004. 87str. Kapesní formát, soubor 40 dvoustránkových sdělení k tématu odpouštění.

Obsah

K 1 Mít pro co žít

K 2 Troubení na poplach

K 3 Polarizace

K 4 Balvany na cestě

K 5 Co když neodpustím?

K 6 Co odpuštění je a není

K 7 Kde se bere snaha neodpustit?

K 8 Co znamená "odpustit" ?

K 9 Povídka - moje story

K 10 Matka a dítě

K 11 Evalvace-devalvace

K 12 Neodpuštění a duševní život

K 13 Pokušení

K 14 Problémy toho, kdo nenávidí

K 15 Kapky pro duši

K 16 Instinkty a snahy

K 17 Cesta ke křížku

K 18 Podněty k zamyšlení

K 19 Jean Valjean

K 20 M e d i t a c e

K 21 Láska nade vše

K 22 Dvojitá oprátka

K 23 Marnotratný syn

K 24 Cvičení

K 25 Stavím chrám

K 26 Naše myšlenky, názory a postoje

K 27 Nikdy neříkej nikdy

K 28 Situace viníka

K 29 Vina

K 30 Požádat o odpuštění

K 31 Pomníky

K 32 Rozcestí

K 33 Pastorace

K 34 Vertikála

K 35 Slunce nezapadej!

K 36 Milovati nebudeš!

K 37 Pomoc psychicky zraněnému

K 38 Naděje

K 39 Na rozloučenou

K 40 Věřit a nedat se

-.-

Ukázka z knihy

K 31 Pomníky

Kámen a písek

Paul Ricoeur

Pověst vypráví o tom, že dva přátele -Petr a Pavel - putovali širou pouští.

Šli spolu a povídali si. A jak si tak povídali, dostali se do sporu. Spor se vyhrocoval a od slov došlo k vyhrůžkám. Vše nakonec vyvrcholilo tím, že jeden z nich - Petr - druhého - Pavla udeřil do tváře.

Pavel, který ránu dostal, se sehnul a do písku napsal větu: Dnes, na tomto místě mne můj nejlepší přítel uhodil.

Po chvíli ticha se dali znovu na cestu. Po delší době přišli k oáze. Konečně se dostali k vodě. Nemohli se jí nabažit. Když měli možnost vykoupat se, využili ji.Stalo se však, že se Pavel, tj. ten, který byl po cestě napaden a dostal facku, začal topit. Jeho přítel - Petr - ho však zachránil. Po dvou dnech začal Pavel, tj. ten, který se topil, vysekávat dlátem do kamene nápis. Psal:

Dnes mne v této oáze můj nejlepší přítel zachránil před utopením

Petr, tj. ten, který mu jednou dal facku a po druhé ho zachránil před utopením, se ho zeptal:

Když jsem ti dal facku, tak jsi napsal větu do písku. Když jsem tě zachránil před utopením, vysekáváš nápis do skály. Proč?

Jeho přítel - Pavel - mu řekl: Když nás někdo jakýmkoliv způsobem zraní, měli bychom to napsat do písku. Vítr, který tu neustále věje, to v krátké době zahrne a smaže. Zmizí to ze zemského povrchu. Proč? Fred Luskin říká: Zlost a touha po odplatě zamlžuje naše uvažování

Jiná je situace tam, kde nám někdo udělá něco dobrého. Tam, kde nám někdo udělá něco dobrého, bychom neměli litovat ani energie ani času a měli bychom to vytesat to do skály. Tam to žádný vítr nesmaže. To vytrvá. Jen tak to nezmizí. Již Epikletus věděl, že jsou to krizové situace, které ukazují, kdo jsme.

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email