Fotografie Prof. Jaro Křivohlavý
Úvod
Články
Kontakt
Bibliografie
Autobiografie
České  

Články v češtině:

  Kvalita života
  Euthanasie v pohledu psychologa
  Psychická bolest. O utrpení pokročile nemocných v akutní nemocnici z pohledu psychologa.
  Odpouštění - jeho duchovní, psychologická a psychosomatická stránka
  Kdy je člověku dobře?
  Vliv víry na kvalitu života umírajících pacientů
  Pravda a lež v rozhovoru s těžce nemocným pacientem
  Zvládání hněvu
  Teologie lásky
  Smysluplnost života
  Psychologie náboženství
  Přesto
  Odpuštění
  Křesťanství a zdraví
  Kázání o dvojím odpuštění
  Víra, věda a psychologie odpouštění
  Víra a zdraví
  Psychologické aspekty duchovní hudby
  Kvalita života - téma 112. Klinicko-psychologického dnu
  Psychologie pastorace a pastorační psychologie
  Psychologie náboženství
  Metody studia psychologie náboženství
  Psychologická pojetí a způsoby zjišťování kvality života
   
České  

Recenze knih:

  Warren Rick: Purpose Driven Life - What on earth am I here for.
  Svatošová, Marie: O naději s Marii Svatošovou.
  Sudbrack, Josef: Náboženská zkušenost a lidská duše.
  Matějček, Zdeněk: Eseje z konce kariéry
  Lewis, C.S.: Velký rozvod nebe a pekla.
  Kováč, D. (Ed.): Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry života.
  Kiergegaard, Soeren: Má literární činnost.
  Kašparů, Max: Do výšky volím pád.
  Sedláková, Miluše: Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie.
  Bischof, Norbert: Das Kraftfeld der Mythen.
  Levin, Jeff: God, Faith and Health. (Bůh, víra a zdraví).
  Snyder, C.R.: Handbook of Hope.
  Drewelow, Dirk: Sinnlehre gegen Sinnleere
  Kiergegaard, Soeren: Nácvik křesťanství a Suďte sami
  Říčan, Pavel: Psychologie náboženství
  Volf, Miroslav: Exclusion and Embrace.
  Paloutzian, Raymond F.: Invitation to the Psychology of Religion
   
English

Articles in english:

  Faith, Meaningfulness and The Quality of life
  International Association for Psychology of Religion
  Forgiveness - Glasgow
   
English

Reviews in english:

  Snyder, C.R.: Handbook of Hope.
  Říčan, Pavel: Psychologie náboženství
  Stríženec, Michal: Contemporary Psychology of Religion
  Paloutzian, Raymond F.: Invitation to the Psychology of Religion