knihy

Autobibliografie knih

 

Vážení přátelé, je podzim – doba vinobraní. I já prožívám podzim svého života. Blíží se mi hranice 90 let a 63let manželského a rodinného života. A tak se ohlížím za svým životem – co by se dalo v něm najít jako dobré víno. To, co jsem v jednom vinohradě sebral, dávám s pokorou zde na vědomí. S pozdravem a přáním radosti Jaro Křivohlavý.

 

Psychologie pocitů štěstí a spokojenosti

 

Psychologie pocitů štěstí

Překlady a další vydání knih Jaro Křivohlavého

Překlady knih J.Křivohlavého do italštiny:

 

La Sagessa. La scienza del ben vivere.

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Praha. Nakladatelství Grada Publishing. 2012. ISBN 978-80-247-2

2011 Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie.Možnosti, které čekají.

Praha. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3604-4

 

2009 – Psychologie moudrosti a kvality života. Praha.Grada Publishing.

Proč se vůbec zajímat o otázky moudrosti?

2009 Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha, Grada Publishing.

– ve  spolupráci  s Markem Preissem. ISBN  978-80- 247-2738-7

 

Překlad Jaro Křivohlavého norské monografie:

Asbjoern O.Faleide, Lilleba B. Lian, Eylof K. Faleide:

2011 Slova potěšení a povzbuzení. Z bible vybral a uspořádal Jaro Křivohlavý.

Praha, Česká biblická společnost, Praha ISBN 978-80-87287-39-2

 

O moudrosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří. 2009.

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka? S vysokým ceněním moudrosti se setkáváme ve všech historických epochách a na všech místech na světě. Je to něco jiného nežli inteligence. Nacházíme ji spíše u lidí starších, ale není vázána na úroveň školního vzdělání.

Syndikovat obsah