knihy

Marek Preiss a Jaro Křivohlavý: Trénování paměti a poznávacích schopností. Grada Publising, Praha, 2009

Paměť je vzácný dar, který nám  byl dán do vínku. Pomáhá nám v tom, abychom „dvakrát nezakopli o tentýž kámen“ – jak je lidově definována paměť, která je v samém jádru jevu zvaného „učení“.

Jaro Křivohlavý:Psychologie moudrosti a dobrého života. Grada Publishing,Praha,2009

Není to dobro, ale zlo, co lidi zajímá. „Zlo lidi fascinuje“ píše Annemarie Pieper, profesorka filosofie ze Ženevy. Není třeba k tomu uvádět mnoho příkladů. A jak to je s moudrostí? Ani ta tak moc lidi nezajímá. Je to spíše chytrost a vychytralost s níž ten či onen člověk šikovně něco vytuneloval a získal pěknou hromádku peněz, co lidi zajímá. A moudrý člověk?

Jaro Křivohlavý: Positivní psychologie. rec. J.V. Musil

Jaro Křivohlavý

 

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým-rec. Jiří V. Musil

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým-rec. Jiří V. Musil

 

Jaro Křivohlavý:Psychologie smysluplnosti života. rec. J.Musil

 

Jaro Křivohlavý

 

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem: Dvě lásky.

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem:  Dvě lásky. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2008. 253 stran. ISBN 978-80-7195-153-7.

 

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence.

 

O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým

 

 

V  r. 2005 vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v edici Autor-téma jako 20. svazek publikaci nazvanou O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým.

 

 Jde o soubor celkem 40 krátkých článků zveřejněných v knížečce  kapesního formátu (celkem 91 stran).  Každá esej je uvedena myšlenkou některého známého autora a jazykem běžně srozumitelným pojednává o  tom, co v manželství hraje roli a přispívá k tomu, aby se manželství vydařilo.

Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Kudy vede cesta k přátelství?

Jaro Křivohlavý "Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Kudy vede cesta k přátelství?". Nakladatelství Grada Publishing, Praha, r. 2007. Má 117 stran.

 

Kudy vede cesta k nepřátelství, to víme. Stačí maličkost a konflikt je na světě. Ten se vyhrocuje a končí  tím, co jsme si nepřáli - nepřátelským rozporem mezi dvěma těžko smiřitelnými stranami. O tom, jak k tomu či onomu nepřátelskému vztahu došlo, existuje mnoho románů. Nejen to. Existují i odborné publikace, které  tento proces studují. Rozebírají jej a hledají v něm jeho zákonitosti.

Autobibliografie knih Jaro Křivohlavého

Seznam veškerých vydaných knižních publikací.

Syndikovat obsah