knihy

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým, soubor 40 esejů na téma vděčnosti a nevděčnosti vydaných Karmelitánským nakladatelstvím v Kostelním Vydří v roce 2007. Vděčnost a nevděčnost prozrazuje něco o našem vztahu k druhým lidem a ke světu. Říká něco i o tom, jak nám je a kdo vlastně jsme. Vděčnost je charakteristikou šťastných lidí. Nacházíme ji v pozadí dobrých vztahů mezi lidmi. Je jí možno vychovávat, cvičit a rozvíjet. V rodině, kde je doma, se lépe žije.

Psychologie smysluplnosti existence

Psychologie smysluplnosti existencePsychologie smysluplnosti existence, kniha vydaná v nakladatelství Grada v roce 2006. Oč v knize jde? Jde o to jak porozumět smyslu naší vlastní aktivity i té činnosti, která probíhá kolem nás. Řečeno slovy Josepha Fabry (1998): ”Jde o to žít životem, který stojí za to žít”. Je to pokus pomoci lidem, kteří nemají tak snadný přístup k odborné literatuře, orientovat se v oblasti hodnot, cílů, zaměření a směřování života. Je to výraz snahy ukázat, co se v otázce smysluplnosti života v minulosti udělalo, a co se v současné době v této věci v psychologii experimentálně zjistilo.

Syndikovat obsah