recenze

Povídá se

Nico ter Linden

 

Povídá se …podle Marka a podle Matouše

Eman. Benešov, 2009

Grün, A. Umění stárnout.

Grün, A. Umění stárnout.

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009

 

Warren Rick: Purpose Driven Life - What on earth am I here for. 2002

Warren Rick: Purpose Driven Life - What on earth am I here  for.

Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 49530, 2002.

Ladislav Kubíček “ Boží vůle –zbožná fráze?” 2004.

Ladislav Kubíček “ Boží vůle –zbožná fráze?” Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v r. 2004. (s. 95)

 

Ruisel, I. Ed.. Múdrosť- inteligencia- osobnosť. Bratislava. 2006

Ruisel, I. Ed.. Múdrosť- inteligencia- osobnosť

Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, 2006.

 

Damián Kováč : Psychológiou k metanoi. Bratislava, 2007

Damián Kováč : Psychológiou k metanoi

Veda, Vydavatelstvo SlovDamián Koenskej akadémie vied, Bratislava, 2007

 

Ján Grác. Psychológia mravnosti. Trnava. 2008

Ján Grác. Psychológia mravnosti.

V teoretických a empirických analýzách.

Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity,Trnava 2008.

Marek Preiss: Deprese a výkon. 2008

Marek Preiss: Deprese a výkon.

Kognitivní výkonnost u depresivní poruchy v období remise.

Psychiatrické centrum Praha., 2008.

Mareš, J. a kol. Kvalita života u dětí a dospívajících III,Brno, 2008.

Recenzovaný sborník má část obecnou (teoretickou), metodologickou (diagnostickou) i empirickou. K tomu ještě obsahuje anglicko - český slovníček.Ve všech třech částech přináší pro nás relativně nová pojetí, pohledy, informace o metodách a výsledky, které jsou obohacením stávajícího našeho pojetí a našich poznání.

Irvin D. Yalom: Pohled do slunce

Irvin D. Yalom:

Pohled do slunce.

O překonávání strachu ze smrti.

Syndikovat obsah