přednášky

Spiritualita a bolest

Spiritualita a bolest

Jaro Křivohlavý

 

Psychika pacienta s maligním lymfomem

Psychika pacienta s maligním lymfomem

Jaro Křivohlavý

 

Abstrakt

Exit - životní bilance a smíření

Exit-  životní bilance a smíření

Předneseno na setkání zdravotníků středočeského kraje. 2007

 

Exit- životní bilance a smíření

Exit-  životní bilance a smíření

 

Víra a zdraví

Víra a zdraví

 

Důvěra a víra

Psychika pacienta s maligním lymfomem

Psychika pacienta s maligním lymfomem

Jaro Křivohlavý

 

Abstrakt

Spiritualita a bolest

Spiritualita a bolest

Jaro Křivohlavý

 

Víra - její role v našem životě

 

Víra- její role v našem životě

 

Křesťanské pojetí moudrosti

 

Do našeho současného uvažování o moudrosti proniká, díky naší evropské historii, to, co a jak  se o moudrosti myslelo a usuzovalo jak v antickém světě (zvláště pak v řecké filosofii), tak v křesťanství  Křesťanské pojetí moudrosti navazovalo na starší hebrejské myšlení. To krystalizovalo po staletí v konfrontaci s tím, jak o moudrosti uvažovali okolní národy – např. Egypt, Persie atp. Toto hebrejské uvažování o moudrosti máme do značné míry zachyceno v bibli – v tzv. Starém zákoně. Tam existuje dokonce několik knih, které byly věnovány specielně otázkám moudrosti.*)

Tři přístupy k problematice moudrosti

Otázkami, které si dnes klademe v souvislosti s problematikou moudrosti, se zabývali lidé od nepaměti. Přemýšleli o nich a vyjadřovali je svým specifickým způsobem. Do našeho současného uvažování o moudrosti proniká, díky naší evropské kulturní historii, to,  co a jak  se o moudrosti tomto tématu uvažovalo v antickém světě (zvláště pak v řecké filosofii), tak v teologii, zvláště pak v křesťanství. I když je hlavní důraz v tomto pojednání kladen na psychologii moudrosti, tj. na téma z autorova oboru, není možno nezmínit se o tom, jak k otázce moudrosti přistupovali ti, kteří se jím zabývali dříve  - filosofové a teologové.

Syndikovat obsah