přednášky

Sondy do problematiky duše a charakteru v současné empirické psychologii

Obsah přednášky: 

I.    Pojetí priorit v hodnotové orientaci -  Kenneth I. Pargament

II.   Pojetí osobních snah a integrace osobnosti– personal strivings – R.A. Emmons

III.  Experimentální sondování vlivu úspěšného zvládnutí těžkých životních situací na zrání  osobnosti (tvorbu charakteru) – posttraumatic growth - Lawrence C. G. Calhoun a Richard G.Tedeschi.

Co znamená být člověku člověkem?

Obsah:

I.Co to znamená být opravdu člověkem?

II.Co znamená nebýt druhému člověku netečný, neutrální, apatický?

------------

I.Co to znamená být opravdu člověkem? 

Na otázku: Kdo je člověk? jsem dostal od jedné dermatoložky výstižnou odpověď: “To je to, co je v tom koženém vaku“ – A nic víc?

Psychologie moudrosti a psychologie zdraví

 „Moudrost je znalost, která je v samém jádru osobnosti, o kterou se tvrdě bojuje celý život a které se potom používá pro všeobecné dobro“

Ch. Peterson a M. E. Seligman, (2004, s. 39).

Kudy vede cesta k dobrému manželství?

 

Není člověku dobře, když je sám

Žít v harmonii, přátelském vztahu a  lásce v manželství je cílem přirozeného vývoje lidí.

 

Soudobá statistická šetření říkají, že u nás více nežli polovina manželství se rozvádí Proč?

Životní bilance, smíření a exit

Životní bilance, smíření a exit

Přednáška na školení zdravotních pracovníků Středočeského kraje, 2007

 

Jmenuji se Jaro Křivohlavý – jsem povoláním psycholog, přednášel jsem 30 let v ústavu pro doškolování lékařů (ILF)  a nyní učím na Fakultě sociálních studií. Přednáším tam  problematiku kvality života.

V koncentračním táboře

 Jaro Křivohlavý: Roudnice 1942 - události Rozhovor se studenty roudnického gymnázia v r. 2006 o věznění největší skupiny studentů v době Heydrichiády

 

Budoucnost psychologie zdraví

 

Přednáška na IV. Celostátní konferenci mladých psychologů - Brno 3-4.3. 2007

      V posledním desetiletí se setkáváme v psychologii s řadou poměrně nových pojetí. Příkladem mohou být výzkumné práce zabývající se otázkami humoru, odpouštění, vděčnosti, skromnosti, ale i moudrosti, kvality života i jeho smysluplnosti atp. Právem se ptáme: Jsou tato pojetí, která jsou v poměru k tomu, co se v klasické psychologii v posledních desetiletích probíralo, pro psychologii autentická? Jak je máme chápat? Co s nimi?

Přednáška o výchově

Přednáška o výchově

(Doslovný záznam přednesu)

 

Jaro Křivohlavý

 

Vážení milí přátelé, bratři a sestry,

Utrpení

Tématem je utrpení. Oč jde a co s tím? Hovoříme-li o utrpení, je dobré si ujasnit konotace a denotace tohoto pojmu. Tam, kde se hovoří o utrpení, tam se obvykle vyskytuje v jeho blízkosti či ve vztahu k němu řada jiných blízkých slov (o to jde konotaci)– např. Trápení, strádání , bezpráví, ublížení, žal, zármutek, strast, trampota, hoře, bolest, bída, neštěstí, křivda, ukřivdění, lítost, stesk.

Budoucnost psychologie zdraví

V posledním desetiletí se setkáváme v psychologii s řadou poměrně nových pojetí. Příkladem mohou být výzkumné práce zabývající se otázkami humoru, odpouštění, vděčnosti, skromnosti, ale i moudrosti, kvality života a jeho smysluplnosti atp. Právem se ptáme: Jsou tato pojetí, která jsou v poměru k tomu, co se v klasické psychologii v posledních desetiletích probíralo, pro psychologii autentická? Jak je máme chápat? Co s nimi?

Syndikovat obsah