přednášky

Křesťanské pojetí odpouštění

Hovoříme-li o odpouštění, je dobré si uvědomit, že toto téma zahrnuje řadu dílčích témat vyjádřených jinými pojmy:

Jde v něm i o vinu, ignorování spáchaného zlého činu, odplatu a lex talionis – zákon odplaty, otázky pomsty, ale i o pokání, požádání o odpuštění, smiřování a smíření.

Psychologické aspekty terminálního stavu

Smiřování jako cesta a smíření jako cíl. Co se rozumí slovem smíření? Smířením rozumíme přivést k smíru, srovnat, urovnat, narovnat, sladit to, co bylo rozladěno. Vyrovnání neshod, odstranění rozporů, dosažení smíru. Vytvořit shodu, vzájemné porozumění, odstranění nepřátelství. Dohodnout se. Vyrovnat se s tím – co bylo, co je a co pravděpodobně i bude. Uvést vše v soulad. Smíření je tak možno metaforou vyjádři jako sladění orchestru a dosažení harmonie – třeba i tak, jak se tomu rozumí i ve vazbě “smířit se s lidmi i s Bohem”. To je cílem. Vytouženým cílem. Nejen ante finem, ale i v životě – in vita mea. Otázkou je, jak se tomu přibližovat.

Euthanasie v pohledu psychologa

Stalo se mi v Anglii, že za mnou přišla jedna paní s papírem v ruce a požádala mne, abych se podepsal. Když jsem se zeptal, oč jde, řekla: "Přece o to, že souhlasíte s euthanasii". Nepodepsal jsem. Za několik dní přišla za mnou jiná paní, zase s papírem, a podobně mne požádala, abych se podepsal. Na mou otázku, oč jde, jsem se dozvěděl, že jde o to, aby euthanasie nebyla povolena. Opět jsem nepodepsal. Proč?

Syndikovat obsah